Danish
German

For aktionærer

Indkaldelse til generalforsamling.

Herved indkaldes til generalforsamling I Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter
Fredag den 20. april 2018 kl. 17:00 på Sanden Bjerggaard.
    
DAGSORDEN  

a.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
b.  Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse, herunder  beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold  til det godkendte regnskab.
c. Valg af medlemmer til bestyrelsen.   
                På valg er
                Mette Hahn-Pedersen – modtager genvalg
                Aase Bang – modtager genvalg
                John Olsson – modtager genvalg
d.  Valg af revisor.
e.  Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
f.   Eventuelt. 

                 P.b.v. John Olsson. formand. 

Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er selskabet vært  ved en middag for aktionærer.  Gæster, som ikke er aktionærer betaler 145,- kr. ekskl. drikkevarer Menu: stegt flæsk med persillesauce, isdessert og kaffe.  

Husk tilmelding til middagen senest mandag den 16. april. 

Udskriv indkaldelsen her

Bestyrelsen: 

John Olsson
Bestyrelseformand

Mette Hahn-Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Aase Bang
Næstformand

Mogens Nørgård
Bestyrelsesmedlem

Per Cæsar Torp
Bestyrelsesmedlem

Carsten Bech
Bestyrelsesmedlem


Direktion:

Søren Grøn
Direktør


Vedtægter og referater:

Her kan du læse vores gældende vedtægter og seneste referat

Vedtægter | Referat 25/5 12 | Referat 12/4 13 | Referat 11/4 14 | Referat 10/4 15 | Referat 20/4 16 | Referat 7/4 17 | Referat 20/4 18

Årsrapporter:

Årsrapport 2017Årsrapport 2016 | Årsrapport 2015 l